• +47 47 47 63 61
 • post@ilc-construction.no
 • Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro

BESKRIVELSE

Byggegrunnen ved fjorden er svært ustabilt. Det er viktig med god forankring når det skal reises store tunge bygg. I samarbeid med IPD Norway er det planlagt at fundamentering gjøres med betong- og stålkjernepeler. Fundamentering med peler brukes der hvor det ikke kan graves ut og fundamenteres helt ned til fjellet. Pelene rammes ned ved en pelemaskin. Sammen med Seierstad Pelemaskiner AS skal det slåss ned over 1200 peler. Det er enkelte steder der det er opptil 50 meter ned til fjell. På det første bygget (Langhus V8) brukte vi rundt 150 peler. Pelene blir slått ned i grupper på tre eller fire, slik at de kan bindes sammen med armering på toppen. Deretter blir de støpt til et fundament/pelehode. Det ble brukt 36 pelehoder på V8.

OVERSIKT

Byggherre Brunstad Hotellbygg AS
Prosjekternde IPD Norway AS
Omfang ca. 10,3 MNOK
Overleveringsdato Mai 2016
 • Telefon:
  +47 47 47 63 61

 • Kveldroveien 7
  1407 Vinterbro

Om oss

ILC Construction er en allsidig entreprenør, og våre ansatte har solid erfaring fra utallige byggeprosjekter i inn- og utland. Som utførende entreprenør har vi erfaring med deltakelse i alle typer entrepriser og har solid kunnskap innenfor prosjektledelse og prosjektoppfølging. Dette gjør at vi har et bredt nedslagsfelt og vi er rustet til å utføre alle de jobber vi tar på oss, på god og sikker måte.

Våre tjenester
 • Stål og betong
 • Bygg
 • Vei og anlegg
 • Tekniske entrepriser
Siste aktuelt
© Copyright 2015 ILC Construction