• +47 47 47 63 61
 • post@ilc-construction.no
 • Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro

BESKRIVELSE

Langs kystlinja rundt Oslofjord Convention Center er vi i gang med å etablere en kyststi som skal knytte seg til eksisterende kyststi i Stokke kommune. Det skal etableres flere veier, stier og plasser i tillegg til et større badeområde langs vannet. Prosjektet startet opp høsten 2013 med hugging av skog og etablering av veier, og forventes å ferdigstilles i løpet av andre kvartal 2014, til glede for nærmiljøets befolkning og Oslofjords gjester.

OVERSIKT

Byggherre Stiftelsen Brunstad Konferansesenter
Prosjekterende IPD Norway AS
Omfang ca. 5,5 MNOK
Overleveringsdato Juni 2014
 • Telefon:
  +47 47 47 63 61

 • Kveldroveien 7
  1407 Vinterbro

Om oss

ILC Construction er en allsidig entreprenør, og våre ansatte har solid erfaring fra utallige byggeprosjekter i inn- og utland. Som utførende entreprenør har vi erfaring med deltakelse i alle typer entrepriser og har solid kunnskap innenfor prosjektledelse og prosjektoppfølging. Dette gjør at vi har et bredt nedslagsfelt og vi er rustet til å utføre alle de jobber vi tar på oss, på god og sikker måte.

Våre tjenester
 • Stål og betong
 • Bygg
 • Vei og anlegg
 • Tekniske entrepriser
Siste aktuelt
© Copyright 2015 ILC Construction