• +47 47 47 63 61
 • post@ilc-construction.no
 • Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro
 • mar

  10

  2014
Knuseverket er i full drift

Knuseverket er i full drift

I forbindelse med prosjektet på Oslofjord er det etablert et knuseverk som skal knuse steinmasser som skal brukes rundt om på prosjektet. Massene kommer i fra sprengningsarbeidene som foregår på prosjektområdet, og steinmassene knuses i ulike fraksjoner som skal benyttes flere steder i de ulike delprosjektene.

Knuserne har allerede vært i gang omkring en måned, og det forventes at de foreløpig vil være i drift fram til midt i april. Knuserne leies fra entreprenør Marthinsen og Duvholt, og vi vil også i framtiden leie inn slike maskiner om det er behov for ytterligere knusing i prosjektet.

Under kan du se noen bilder av knusingen.

2 3

 • Telefon:
  +47 47 47 63 61

 • Kveldroveien 7
  1407 Vinterbro

Om oss

ILC Construction er en allsidig entreprenør, og våre ansatte har solid erfaring fra utallige byggeprosjekter i inn- og utland. Som utførende entreprenør har vi erfaring med deltakelse i alle typer entrepriser og har solid kunnskap innenfor prosjektledelse og prosjektoppfølging. Dette gjør at vi har et bredt nedslagsfelt og vi er rustet til å utføre alle de jobber vi tar på oss, på god og sikker måte.

Våre tjenester
 • Stål og betong
 • Bygg
 • Vei og anlegg
 • Tekniske entrepriser
Siste aktuelt
© Copyright 2015 ILC Construction