• +47 47 47 63 61
 • post@ilc-construction.no
 • Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro

BESKRIVELSE

For Oslofjord prosjektet blir det laget nye innfartsveier. Det blir brukt stein fra sprengningsarbeidet på Oslofjord som underlag for veien. Det er totalt fire veier som erstatter og utfyller eksisterende veinett vedrørende det nye konferansesenteret på Brunstad. Etter at det egenproduserte sprengstein er lagt  blir veiene asfaltert. Det er også bygget en kryss og en rundkjøring laget av Granitt kantstein. Prosjektet startet opp tidlig i 2013 og forventes å bli delvis ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2014.

OVERSIKT

Byggherre Brunstad Hotellbygg AS
Prosjekterende IPD Norway AS
Omfang ca. 33,5 MNOK
Overleveringsdato Juni 2014

OMTALE

 • Telefon:
  +47 47 47 63 61

 • Kveldroveien 7
  1407 Vinterbro

Om oss

ILC Construction er en allsidig entreprenør, og våre ansatte har solid erfaring fra utallige byggeprosjekter i inn- og utland. Som utførende entreprenør har vi erfaring med deltakelse i alle typer entrepriser og har solid kunnskap innenfor prosjektledelse og prosjektoppfølging. Dette gjør at vi har et bredt nedslagsfelt og vi er rustet til å utføre alle de jobber vi tar på oss, på god og sikker måte.

Våre tjenester
 • Stål og betong
 • Bygg
 • Vei og anlegg
 • Tekniske entrepriser
Siste aktuelt
© Copyright 2015 ILC Construction