• +47 47 47 63 61
 • post@ilc-construction.no
 • Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro

BESKRIVELSE

Vi har hatt ansvar for utarbeidelsen av en ny kabeltrase i forbindelse med nedlegging av en høyspentkabel ved Oslofjord Convention Center i Stokke. Arbeidet har bestått i å grave en ny trase samt nedlegge betongelementer med trekkerør som vi også har produsert selv. Estimert ferdigstillelse er satt til sommeren 2013,  da det er planlagt at selve høyspentkabelen skal trekkes og settes i drift.

Fakta om prosjektet

 • Ca. 2 km lang trase
 • Selvproduserte betongelementer
 • Innledende arbeid for større utbygging
Dette prosjektet er et innledende prosjekt i forbindelse med en større utbygging på Brunstad, og vi vil også bidra videre i den store utbyggingen.

OVERSIKT

Byggherre Brunstad Hotellbygg AS
Prosjekterende IPD Norway AS
Omfang ca. 4,8 MNOK
Overleveringsdato Juli 2013

OMTALE

“IEC-construction har så langt fulgt opp dette prosjektet på en god måte, og vi ser fram til videre samarbeid i fremtiden.”
Tore Aslaksen, Brunstad Hotellbygg AS

 • Telefon:
  +47 47 47 63 61

 • Kveldroveien 7
  1407 Vinterbro

Om oss

ILC Construction er en allsidig entreprenør, og våre ansatte har solid erfaring fra utallige byggeprosjekter i inn- og utland. Som utførende entreprenør har vi erfaring med deltakelse i alle typer entrepriser og har solid kunnskap innenfor prosjektledelse og prosjektoppfølging. Dette gjør at vi har et bredt nedslagsfelt og vi er rustet til å utføre alle de jobber vi tar på oss, på god og sikker måte.

Våre tjenester
 • Stål og betong
 • Bygg
 • Vei og anlegg
 • Tekniske entrepriser
Siste aktuelt
© Copyright 2015 ILC Construction