• +47 47 47 63 61
 • post@ilc-construction.no
 • Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro

BESKRIVELSE

Arkitekt Niels Torps visjon om å senke terrenget, slik at fjorden skal synes helt fra innkjørselen til Oslofjord, er nå blitt  virkelig. Diagonalen som skal bli den nye paradegaten på stedet er nå tatt i bruk. Arbeidet har bestått i å heve terrenget mot nord, og senke terrenget i syd. Det har vært et omfattende masseforflyttingsarbeid. Arbeidet startet høsten 2014, og i løpet av våren 2015 ble veien ferdigstilt inntil videre. På et senere tidspunkt skal det veien fullføres med gatestein osv, men nå brukes veien som en viktig transportkorridor både for aktørene i utbyggingen, og for Oslofjords ekisterende virksomhet. I traseen er det lagt fjervarmerør som er en del av det nye fjernvarmeanlegget som skal tilknyttes det nye området etter utbyggingen. Fakta om prosjektet:
 • Vei lengde 450 meter
 • Vei bredde 17 meter

OVERSIKT

Byggherre Brunstad Hotellbygg
Arkitekt Niels Torp AS
Omfang ca. 15,2 MNOK
Overleveringsdato April 2015
 • Telefon:
  +47 47 47 63 61

 • Kveldroveien 7
  1407 Vinterbro

Om oss

ILC Construction er en allsidig entreprenør, og våre ansatte har solid erfaring fra utallige byggeprosjekter i inn- og utland. Som utførende entreprenør har vi erfaring med deltakelse i alle typer entrepriser og har solid kunnskap innenfor prosjektledelse og prosjektoppfølging. Dette gjør at vi har et bredt nedslagsfelt og vi er rustet til å utføre alle de jobber vi tar på oss, på god og sikker måte.

Våre tjenester
 • Stål og betong
 • Bygg
 • Vei og anlegg
 • Tekniske entrepriser
Siste aktuelt
© Copyright 2015 ILC Construction